Başarılı Yöneticilerin Radarındaki En Kritik KPI’lar

B

İş dünyasında başarı, verileri doğru bir şekilde analiz ederek ve performansı ölçerek elde edilir. İşte yöneticilerin göz önünde bulundurması gereken 75 temel KPI (Anahtar Performans Göstergesi):

Müşteri İlişkileri ve Satış KPI’ları:

 1. Müşteri Memnuniyet Endeksi (C-SAT): Müşteri memnuniyetini ölçmek için anketlerle belirlenen oran.
 2. Net Promoter Skoru (NPS): Müşterilerin ne kadar olumlu bir şekilde markayı tavsiye ettiğini gösteren ölçüm.
 3. Müşteri Kayıp Oranı: Belirli bir dönemde kaybedilen müşteri oranı.
 4. Satış Dönüşüm Oranı: Potansiyel müşterilerin gerçek satın alma işlemlerine dönüşüm oranı.
 5. Toplam Satış Geliri: Belirli bir dönemde elde edilen toplam gelir.
 6. Tekil Müşteri Değeri (ACV): Ortalama bir müşterinin belirli bir dönemde yarattığı gelir.
 7. Yeni Müşteri Edinme Maliyeti (CAC): Yeni bir müşteri edinmek için harcanan maliyet.
 8. Müşteri Sadakati: Müşterilerin markaya ne kadar sadık olduklarını gösteren oran.
 9. Tekrarlayan Satış Oranı: Varolan müşterilerin tekrar satın alma oranı.

Finansal Performans KPI’ları:

 1. Brüt Kar: Gelirden doğrudan maliyetleri çıkardıktan sonra kalan miktar.
 2. Kar Marjı: Brüt karın gelire oranı, genellikle yüzde olarak ifade edilir.
 3. Net Kar: Tüm giderler çıkarıldıktan sonra kalan kar miktarı.
 4. Operasyonel Gider Oranı: Gelirlere oranla operasyonel giderlerin ağırlığı.
 5. Nakit Akışı: Belirli bir dönemde gelen ve giden nakit miktarı.
 6. Varlık Verimliliği Oranı: Varlıkların gelire oranı, varlık yönetiminin etkinliğini gösterir.

Operasyonel Verimlilik ve İş Süreçleri KPI’ları:

 1. Üretim Verimliliği: Üretim sürecinin ne kadar verimli olduğunu ölçen oranlar.
 2. Hatalı Ürün Oranı: Üretimdeki hatalı ürünlerin oranı.
 3. Stok Dönüş Hızı: Belirli bir dönemdeki stok hareketliliği.
 4. Teslimat Süresi: Siparişin verilmesi ile teslim edilmesi arasındaki süre.
 5. İşgücü Verimliliği: Çalışan başına elde edilen üretim veya hizmet miktarı.
 6. İş Kazası Oranı: Belirli bir dönemdeki iş kazalarının oranı.

Pazarlama ve Dijital Performans KPI’ları:

 1. Web Trafik: Web sitesine gelen ziyaretçi sayısı.
 2. Dönüşüm Oranı: Web sitesi ziyaretçilerinin ne kadarının istenen eylemi gerçekleştirdiği.
 3. Organik Arama Trafik Payı: Arama motorlarından gelen organik trafik oranı.
 4. Sosyal Medya Katılımı: Sosyal medya platformlarında etkileşimlerin sayısı.
 5. E-posta Pazarlama Açılma ve Tıklama Oranları: E-posta kampanyalarının etkileşim oranları.
 6. Sosyal Medya Takipçi Büyümesi: Belirli bir dönemde elde edilen yeni takipçi sayısı.
 7. Dijital Reklam Dönüşüm Oranı: Dijital reklamlardan gelen dönüşüm oranı.

İnsan Kaynakları ve Çalışan Performansı KPI’ları:

 1. Çalışan Devir Hızı: Belirli bir dönemde işten ayrılan çalışan sayısı.
 2. Çalışan Memnuniyet Anket Sonuçları: Çalışan memnuniyetini ölçen anket sonuçları.
 3. Eğitim ve Gelişim Harcamaları: Çalışanların eğitimi için yapılan harcamalar.
 4. İşe Alım Süresi: Yeni bir çalışanın işe alım süreci.
 5. Çalışan Performans Değerlendirmeleri Sonuçları: Çalışanların performans değerlendirmesi sonuçları.

Ürün ve Hizmet Kalitesi KPI’ları:

 1. Ürün İade Oranı: Müşterilerin iade ettiği ürünlerin oranı.
 2. Garanti İşlemleri Oranı: Garanti kapsamındaki ürünler için yapılan işlemlerin oranı.
 3. Servis Yanıt Süresi: Servis taleplerine verilen yanıt süresi.

Proje ve İnovasyon KPI’ları:

 1. Proje Tamamlama Süresi: Bir proje veya görevin tamamlanma süresi.
 2. Yenilikçilik Endeksi: Yeni ürün veya hizmetlerin yaratılmasındaki başarı.
 3. Yenilikçilik Harcamaları: Yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetleri için yapılan harcamalar.

Dağıtım ve Lojistik KPI’ları:

 1. Dağıtım Maliyetleri: Ürünlerin müşterilere ulaştırılması için yapılan maliyetler.
 2. Stok Yönetimi Verimliliği: Stok seviyelerinin ve döngü sürelerinin yönetimi.

Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Sorumluluk KPI’ları:

 1. Karbondioksit Emisyonları: İşletmenin karbondioksit emisyon miktarı.
 2. Atık Yönetimi: Üretim ve iş süreçlerinden kaynaklanan atık yönetimi.
 3. Toplumsal Katkılar: İşletmenin topluma olan olumlu etkileri.

Pazar Payı ve Rekabet KPI’ları:

 1. Pazar Payı: Belirli bir pazardaki satışların toplam pazardaki oranı.
 2. Rakip Analizi: Rakiplerin performansının analizi.

Tedarik Zinciri KPI’ları:

 1. Tedarikçi Performansı: Tedarikçilerin kalite ve süreç performansı.
 2. Tedarik Zinciri Verimliliği: Tedarik zincirinin etkinliği ve maliyet optimizasyonu.

Risk Yönetimi KPI’ları:

 1. Operasyonel Risk İndeksi: İş süreçlerinin ve operasyonların risk düzeyi.
 2. Finansal Riskler: Finansal kararların risk düzeyi.

Mobil Uygulama ve Teknoloji KPI’ları:

 1. Mobil Uygulama İndirmeleri: Mobil uygulamanın indirilme sayısı.
 2. Mobil Uygulama Kullanım Oranları: Mobil uygulamanın aktif kullanım oranı.

E-ticaret ve Online Satış KPI’ları:

 1. Sepet Terk Oranı: Online alışveriş sepetinin terk edilme oranı.
 2. Dönüşüm Oranı: Online satışlarda gerçekleşen dönüşüm oranı.

Müşteri Hizmetleri KPI’ları:

 1. Çağrı Merkezi Yanıt Süresi: Müşteri hizmetleri çağrılarının yanıt süresi.
 2. Sorun Çözme Oranı: Müşteri sorunlarının ne kadarının çözüme kavuşturulduğu.

Yeni Ürün Geliştirme KPI’ları:

 1. Yeni Ürün Geliştirme Süresi: Yeni bir ürünün geliştirme süresi.
 2. Ürün Portföy Yeniliği Oranı: Ürün portföyündeki yenilikçi ürünlerin oranı.

Ekip Yönetimi KPI’ları:

 1. Ekip Verimliliği: Bir ekip veya departmanın verimliliği.
 2. Ekip İşbirliği Endeksi: Ekip üyeleri arasındaki işbirliğinin ölçümü.

Eğitim ve Gelişim KPI’ları:

 1. Eğitim Katılım Oranı: Çalışanların eğitim programlarına katılım oranı.
 2. Yetenek Gelişim Endeksi: Çalışanların yetenek ve becerilerinin gelişim düzeyi.

Çevresel Performans KPI’ları:

 1. Su ve Enerji Verimliliği: Su ve enerji kullanımının verimli yönetimi.
 2. Atık Yönetimi: Üretimden kaynaklanan atıkların yönetimi.

Yatırım ve Büyüme KPI’ları:

 1. Yatırım Geri Dönüş Süresi (ROI): Yapılan yatırımın ne kadar sürede geri döneceği.
 2. Büyüme Oranı: Belirli bir dönemdeki büyüme yüzdesi.

Maliyet Kontrolü ve Bütçe KPI’ları:

 1. Maliyet Harcamaları: Belirli bir dönemdeki toplam maliyetler.
 2. Bütçe Gerçekleşme Oranı: Gerçekleşen harcamaların bütçeye oranı.

Talep ve Arz KPI’ları:

 1. Ürün Talep Trendleri: Ürün veya hizmet taleplerinin trend analizi.
 2. Arz Zinciri Yönetimi: Ürün veya hizmet arzının verimli yönetimi.

Mobil Uygulama ve Teknoloji KPI’ları:

 1. Mobil Uygulama İndirmeleri: Mobil uygulamanın indirilme sayısı.
 2. Mobil Uygulama Kullanım Oranları: Mobil uygulamanın aktif kullanım oranı.

E-ticaret ve Online Satış KPI’ları:

 1. Sepet Terk Oranı: Online alışveriş sepetinin terk edilme oranı.
 2. Dönüşüm Oranı: Online satışlarda gerçekleşen dönüşüm oranı.

Müşteri Hizmetleri KPI’ları:

 1. Çağrı Merkezi Yanıt Süresi: Müşteri hizmetleri çağrılarının yanıt süresi.
 2. Sorun Çözme Oranı: Müşteri sorunlarının ne kadarının çözüme kavuşturulduğu.

Bu KPI’lar, iş yöneticilerinin iş süreçlerini değerlendirmek ve işletmelerini daha etkili bir şekilde yönetmek için kullanabilecekleri önemli göstergelerdir. Her bir KPI’nın organizasyonun hedeflerine nasıl katkı sağlayabileceğini anlamak, veri odaklı bir yaklaşımla yönetim kararlarını desteklemek için hayati öneme sahiptir.