Sağlık Sektöründe Dijital Pazarlama ve 2019 Trendleri

S

Sağlık sektöründeki bilimsel ve teknolojik gelişmeler bu endüstride yer alan tüm kuruluşların hitap ettikleri pazarlara yönelik yeni bakış açıları kazanmalarını sağlamıştır. Hastanelerden ilaç firmalarına, ilaç firmalarından tıbbi cihaz tedarikçi ve üreticilerine kadar bir çok iş kolunu içerisinde barındıran sağlık sektöründeki şirketler dijitalleşen dünya ve bilinçlenen hedef kitlelerine uygun stratejiler üretme eğilimine girmişlerdir.

Ancak bilimsel ve teknolojik alanda hızla gelişen sağlık sektörünün faaliyetleri devletlerin koyduğu kanunlar ile sınırlandırılmıştır. Bu sınırlandırma en çok pazarlama faaliyetlerini olumuz etkilemiştir.

Özellikle ülkemizdeki sağlık regülasyonlarının sektöre getirdiği kısıtlar tutundurma faaliyetlerini neredeyse tamamen yasaklamaktadır. Bu engeller sağlık sektöründe özellikle geleneksel pazarlamaya nazaran uygulama alanı ve erişilebilirlik açısından daha esnek yapıya sahip olan dijital pazarlama alanının daha da öne çıkmasını sağlamıştır. Bu kazanıma dünyadaki teknolojik ve sosyal gelişmeler ile birlikte kullanıcı alışkanlarının mobilize olmasının da katkısı büyüktür.

Davranışsal değişimler ve sektördeki kısıtlar sağlık sektöründe dijital pazarlamanın geleceğini öngörüsel ve kreatif düşünce yapısına zorlamaktadır. 2019 yılı dijital pazarlamada sağlık sektörü için yeni müşteri kazanımından ziyade müşteri deneyiminin ön planda tutulduğu ilişkisel pazarlama konusunda hız kazanacaktır. Sağlık sektöründe yer alan firmalar CRM, pazarlama otomasyonu ve iş zekası kaslarını kuvvetlendirmeli ve döngüsel pazarlama yapısına odaklanmalıdır.

Bu odak sektörün öngörüsel pazarlama yanını kuvvetlendirirken, kreatif yanını da bu yapının en büyük silahı olan içerik pazarlaması tamamlayacaktır. Özellikle regülasyon kısıtları nedeni ile kullanıcıyı bilgilendirme ve bilinçlendirme üzerine kurgulanan dijital pazarlama aksiyonları, potansiyel müşterileri yakalamanın ve döngüsel pazarlama stratejimiz içerisinde aksiyona yönlendirmenin temelini oluşturacaktır.

Sağlık Sektöründe 2019 Dijital Pazarlama Trendleri

  • CRM pazarlamasına gereken önemi verin

    Sağlık şirketleri özellikle hastaneler CRM alt yapılarını geliştirmeli ve müşterilerini yakından tanımanın yollarını keşfetmelidir. Müşteri ilişkilerini mekanik yapıdan uzak ilişkileri insanileştirecek bir zemini hazırlamalıdır.

  • Pazarlama otomasyonu kullanın

    İster potansiyel isterse mevcut müşterimiz olsun online kullanıcıların mikro anlarını doğru zamanda yakalamak çok daha önemli hale geldi. Bu nedenle doğru zamanda doğru iletişimi yapmanın bir anahtarı da pazarlama otomasyonlarından geçiyor. Özellikle karar vermekte güçlük çeken ve çabuk sıkılan Z kuşağının varlığını düşündüğümüzde…

  • İş zekası ve veri odaklı pazarlama

    Neyi yaptığımızdan çok sonucunda ne kadar fayda elde ettiğimiz çok daha önemlidir. Fayda ve verimliliğin ölçülmesi finansal, süreçsel, operasyonel olarak bizlere kar getirecektir. Bununda ötesinde kime nasıl ulaşacağımızı bilmek projelerimizi güçlendirecektir. Özetle 2019 analizin, veri tabanında üretilen projelerin, stratejik hedeflerin ve bol rakam içeren karnelerin yılı olacak.